Activiteitenverslagen

Contactochtend 3 maart 2020, Jaarvergadering.

Zoals Ria al zei, geweldig dat er zo’n grote opkomst was op de ochtend van de jaarvergadering. Dit bewijst maar weer eens dat we een wakkere en geïnteresseerde vereniging vormen. De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd. Onze kanjer van een secretaresse, Thea, las haar verslag voor, waarin alle belevenissen van het afgelopen jaar werden opgesomd. Er zijn de contactochtenden met lezingen enz., diverse leeskringen, een breiclub, fiets- en wandelclub, een museumclub en dan worden er diverse excursies en reisjes georganiseerd en aan het eind van het jaar de kerstviering. Het koor, dat sinds enige jaren bestaat, is actief en verzorgt diverse optredens. Thea had heel wat op te noemen. Hierna kwam Alie, de onvolprezen penningmeester aan het woord. Zij kon weer een uitstekend financieel verslag voorleggen, dat met applaus werd aanvaard. Het aftreden en weer aanblijven van een aantal bestuursleden werd eveneens enthousiast geaccepteerd. De jubilarissen zijn ook ditmaal niet vergeten, 30 jaar, 40 jaar en zelfs 50 jaar lid, dat was een mooi boeketje bloemen waard. Hierna kregen de vele vrijwilligers nog even de aandacht en een leuke verrassing in de vorm van wat lentebolletjes in een potje. Tijdens de pauze was er gratis koffie en thee met een koekje, een aardige gewoonte. Bij de loterij werden weer enkele dames blij gemaakt met een mooie prijs. Zoals gebruikelijk de laatste jaren had Wil Sengers ook nu een verzorgde fotoserie met herinneringen aan het afgelopen verenigingsjaar samengesteld. Petje af Wil! We mogen niet vergeten te vermelden dat één van onze leden de microfoon ter hand nam en het voltallige bestuur terecht bedankte voor het vele werk dat zij zo uitstekend uitvoeren.

We sluiten ons hier met z’n allen bij aan, hè dames? Nu met goede moed het nieuwe verenigingsjaar tegemoet.

Corrie Gelderman