Agenda

Contactochtend

Normaliter is er elke eerste dinsdag van de maand een contactochtend in de Palm. De koffie staat dan klaar. Aanvang is zoals gewoonlijk om 10.00 uur. N.b. Vanwege de corona-tijd zijn er geen contactochtenden tot nadere berichtgeving.

Museumclub

In september konden we gelukkig weer op pad met de museumclub en hebben kunnen ervaren dat een museumdaagje, met in achtneming van de speciale maatregelen, heel goed te doen is en dat het weer heel gezellig was. Het smaakt zogezegd naar meer. Maar…we blijven voorzichtig, daarom zoeken we het in
november ook weer dicht bij huis. Dinsdag 10 november gaan we naar de Kunsthal waar weer een mooie, bijzondere tentoonstelling is te zien en waar de onderlinge afstand goed te handhaven is. Een uitgebreider berichtje komt in het volgende maandbericht. Dan ook met vermelding van de koffie- en lunchgelegenheid. Opgeven kan tot eind oktober via mail, whatsapp of telefoon. annekevandergraaf@kpnmail.nl , 0786153362 of 0612586814Vriendelijke groet, Anneke

Breiclub

Zoals u weet hebben wij een zeer actieve breiclub binnen onze vereniging. Deze dames hebben echter een luxeprobleem, ze worden te groot. Zeker gezien het feit dat er om beurt thuis gebreid wordt en de woonkamers dan een beetje overvol raken Er zijn toch veel dames die het leuk vinden om in een groep te breien, haken en vooral lekker te kletsen. Schroom niet, stuur een oproepje naar het maandbericht richt een nieuwe breiclub op en ga gezellig breien, haken, borduren en vooral gezellig kletsen.

Fietsclub

Bericht van Tonny
Heel veel jaren heb ik het wel en wee verzorgd van de fietsclub, de maandelijkse tochten en natuurlijk de fietsweken. Nu wordt het tijd dat ik het stokje overdraag. Gelukkig heb ik Dicky bereid gevonden om het over te nemen, daar ben ik heel blij mee. Als jullie dus een vraag hebben, kun je Dicky benaderen, tel 0620592343.
Verder verandert er niets, we vertrekken gewoon zoals altijd hoek Zonnedauw/Lange Tiendweg. Ik hoop nog lang mee te fietsen,

Groetjes van Tonny.

Pape City Singers

Nooit van gehoord natuurlijk. Maar wij zijn het VNP-Koor en gaan verder onder de Pape City Singers. Onder leiding van Gitta van der Ham repeteren we in alle even weken in Residance Gerbrandy. We zingen een gevarieerd programma, van licht klassiek tot pop en evergreens. Plezier in het zingen staat voorop maar het moet ook goed klinken, dat vinden we belangrijk. De contributie bedraagt €7,50 per maand. Je bent van harte welkom om mee te zingen!

Contactpersoon:
Ria Punselie
Tel. 078-6156442
ria.punselie@kpnmail.nl

Van de Voorzitter

Beste leden,

Heeft u de envelop al open gemaakt? Wij vinden dat u wel een bloemetje verdient, na deze akelige en stille maanden. Niet op vakantie kunnen, geen of weinig bezoek ontvangen en dat afstand houden, al is het voor onze gezondheid, het is een moeilijke tijd. Vandaar deze kleine troost. 

Nu moet ik u ook nog vertellen dat het bestuur alle contactochtenden en excursies afgelast heeft tot het eind van het jaar. Wij zullen per maand bekijken of er een mogelijkheid is om toch nog iets te organiseren. In ieder geval drinken we op de eerste dinsdag in september koffie bij Deli Papendrecht, bij mooi weer buiten, zoals in de afgelopen maanden. De wandelgroep is weer actief, buiten kun je gemakkelijker afstand houden en de aerosollen waaien wel weg. Daarom kan er ook weer gefietst worden. Details vind u verderop in het maandbericht. Anneke is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een eventueel museumbezoek. Ons koor, de Pape City Singers, heeft een keer bij Marrie in de tuin koffie gedronken en toch maar even “Edelweiss” gezongen. Het klonk best goed, vond Piet. De leeskringen zijn met inachtneming van de juiste afstand weer begonnen. Zo ook de breiclub, alles heel voorzichtig. Zodra er ook maar iets verandert, hoort u van ons. Hou vol en blijf gezond, Hartelijke groeten, namens het bestuur, Ria Punselie 

Van de redactie

Van de redactie

Zo, zijn we allemaal al in het bezit van een mooie bos bloemen, ik heb er nu een staan, heel mooi in het paars. Was toch een leuke verassing. Al zeg ik het zelf. Ik zit inmiddels het maandbericht voor oktober te maken met buiten een zomerse temperatuur van 25 graden en met een schaaltje……kruidnootjes, ja ik weet het sommige vinden het te vroeg, maar ik heb een groot zwak voor Sinterklaas en zijn pieterbazen en alles wat daarbij hoort. Vooral het snoepgoed, ik kan niet wachten tot weer die heerlijke boterstaaf en chocoladeletter zie liggen. En zo vliegt de tijd weer, over twee maanden is het weer kerstmis. Het zal allemaal anders zijn, heel jammer maar het is zo. Voor je het weet is het 2021. Ik hoop dat het corona-virus dan onder de knie is. En dat we weer een beetje “normaal” verder kunnen.

Lieve dames, vergeten jullie niet om leuke, lieve, aardige, gezellige stukjes, gedichten en lekkere recepten, voor het maandbericht naar mij op te sturen. Foto’s zijn natuurlijk heel leuk alleen voor het maandbericht moet ik ze verkleinen en ze zijn dan in zwart-wit. Het komt vaak niet zo heel leuk over. Daarom gaan alle foto’s naar de website, zijn ze gewoon in kleur. (Let wel op de privacy wetgeving) Stuur het op of mail het maar.

Breek de dag, tik, een eitje Bak wat broodjes, of eet wat taart, Een glaasje jus of een lekker wijntje, Wat zon en gezelligheid, Is in deze tijd heel wat waard.
Kitty Verhagen

 

Privacywetgeving

Privacywetgeving

Vanaf 25 mei heeft heel Nederland en dus ook onze vereniging te maken met strenge regelgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot het vastleggen van en het omgaan met persoonsgegevens. Mocht u hier vragen over hebben kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Wij vragen u als u echt niet op de foto wilt even een stapje opzij te doen. Dit scheelt het bestuur veel werk voordat er gepubliceerd wordt.

Het bestuur dankt u voor uw medewerking in deze.

Ideeenbus

Ideenbus

Soms zit er wel eens een idee in de bus die er op de contactochtend staat. Zo ook de laatste keer. Iemand stelde voor om een lunchclub op te zetten. Helaas is de eetclub gestopt wegens te weinig animo.

Misschien omdat het s ‘avonds was. Het is ook een leuke idee om weer een koffieclub op te richten, zeker tijdens de zomermaanden als er geen contactochtenden zijn. Dus dames heeft u nog wat tijd over om dit te organiseren dan u kunt zich opgeven bij een van de bestuursleden. De adressen en telefoonnummers staan op pagina 1 in ons maandbericht.