Van het Bestuur

Coronavirus

Met gevoelens van bezorgdheid en onzekerheid volgen wij, net als u allen, de ontwikkelingen van de Coronavirus. We bevinden ons in onbekend vaarwater waarbij het van belang is dat we kalm en solidair moeten zijn en blijven. Zoals u waarschijnlijk al weet hebben we, om u en uw naasten te beschermen, besloten alle uitjes en bijeenkomsten tot nader order, in ieder geval tot September, stopgezet.

Daarmee geven wij invulling aan de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het virus zich verder verspreid.  Maar laat dat geen belemmering zijn om contact met elkaar te blijven houden en om elkaar steun te bieden waar nodig.

Wij hopen met heel ons hart dat u met zijn allen de komende moeilijke tijd in gezondheid zult doorkomen. Wij wensen diegene die getroffen zijn door het virus een spoedig herstel en dat we elkaar zodra we ons weer in veilig vaarwater bevinden weer snel zullen treffen.

Privacywetgeving

Privacywetgeving

Vanaf 25 mei heeft heel Nederland en dus ook onze vereniging te maken met strenge regelgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming) met betrekking tot het vastleggen van en het omgaan met persoonsgegevens. Mocht u hier vragen over hebben kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Wij vragen u als u echt niet op de foto wilt even een stapje opzij te doen. Dit scheelt het bestuur veel werk voordat er gepubliceerd wordt.

Het bestuur dankt u voor uw medewerking in deze.

Ideeenbus

Ideenbus

Soms zit er wel eens een idee in de bus die er op de contactochtend staat. Zo ook de laatste keer. Iemand stelde voor om een lunchclub op te zetten. Helaas is de eetclub gestopt wegens te weinig animo.

Misschien omdat het s ‘avonds was. Het is ook een leuke idee om weer een koffieclub op te richten, zeker tijdens de zomermaanden als er geen contactochtenden zijn. Dus dames heeft u nog wat tijd over om dit te organiseren dan u kunt zich opgeven bij een van de bestuursleden. De adressen en telefoonnummers staan op pagina 1 in ons maandbericht.