Over ons

Doelstelling van Vrouwen Netwerk Papendrecht: Er wordt de leden een plek geboden voor sociale contacten, creativiteit, voorlichting en ontmoeting. De vereniging kiest geen partij op levensbeschouwelijk gebied en onthoudt zich van partijpolitiek. Een aantal van onze activiteiten zijn:

  • Contactochtend
  • Eetclub
  • Breien
  • Wandelen
  • Fietsen
  • Uitstapjes
  • Musea bezoek
  • Excursies
  • Franse les
  • Leeskring

De contributie bedraagt  per 1 januari 2018 € 42,00 per jaar , dit is inclusief een bijdrage aan het Zonnefonds. Rekeningnummer : NL52INGB0006979398 t.n.v. Vrouwen Netwerk Papendrecht. U ontvangt geen acceptgirokaart. U moet uw contributie vóór 1 maart 2021 betaald hebben. Het boekjaar loopt van januari t/m december. Wanneer u na 1 juli van het lopende jaar lid wordt, bedraagt de contributie € 21,00 eventueel vermeerderd met uw vrijwillige bijdrage. Mocht u uw lidmaatschap niet willen verlengen, dan dient u dit schriftelijk te melden bij onze penningmeester en wel vóór 1 december van het lopende jaar.